31.3.2009

Ettekö te tiedä kuka minä olen? Kyllä minä olen tunnettu, saan minä lainata kirjoja!

Luin tuossa vuoden alussa Helen Kellerin elämänkerran täällä ja päätin sitten etsiä kirjastoista lisää hänen tai hänestä kertovia teoksia. Kuopion kaupunginkirjastosta löytyi muutama, joista pari varaston puolelta. Kuluneiden pikkuruisten kirjavanhusten sisäkansiin oli liimattu tällaiset hienot laput muistuttamaan siitä, miten kirjastoa ja sen kirjoja käytetään. Kuvan saa napsauttamalla aukeamaan sen verran isoksi, että tekstin näkee lukea, mutta alla kuitenkin sama nykyaikaisemmin merkein.Ote

Kuopion kaupungin kansankirjaston ja
lukusalin johtokunnan
Ohjesäännöstä.


8 §

Kirjastosta lainataan kirjoja kaikille Kuopion kaupungin asukkaille. Tuntemattomilta henkilöiltä waaditaan kunnassa asuwan tunnetun henkilön sitoumus wastaamaan kirjalainoista Koululapset näyttäkööt wanhemmiltansa tai holhoojiltansa todistuksen salliwatko lastensa lainata kirjoja, ja owat wanhemmat tai holhoojat welwolliset wastaamaan lastensa kirjalainoista

Lainaksi annetaan yksi enintäin kaksi kirjaa erällään

Lainausmaksua suoritetaan 5 penniä kirjasta, jonka arwo on alle 10 markkaa; kalliimmasta 10 penniä. Joka kerrassaan maksaa 2 markkaa, saa tawallisesta lainausjärjestyksestä koko wuoden ajan lainata kirjoja ja puolen wuoden ajan samoin 1 markan maksusta

Kirjoja lainataan neljän wiikon ajaksi, jonka ajan kuluessa kirja wälttämättä on takaisin tuotawa kirjastoon Lainaaja saa kerran uudistaa lainan, jollei joku muu ole kirjastonhoitajalle ilmoittanut haluawansa saada sitä.

Jos kirjaa ei tuoda takaisin määräajan kuluessa, juoksee yliajalta kirjan lainausmaksu, niinkuin se on merkitty kirjan kanteen, joka päivälle, jona kirjasto on auki ollut.

Joka kirjan likaa, repii, saattaa hukkaan lehtiä tai muuten turmelee tai kadottaa korwaa wahingon kirjastonhoitajan arwion mukaan. Henkilö, joka syystä tai toisesta laiminlyö kirjastonhoitajan määräämän korwauksen suorittamisen, menettää oikeutensa saada lainoja kirjastosta, kunnes korwaus tapahtuu.

Kuopion läänin Kuwernöörin wahwistamana 29. 11. 1904


Oikeinkirjoitussäännöille on näemmä tapahtunut jotain viime vuosisadan mittaan. W:t ovat vaihtuneet v:ksi ja virkkeiden loppuun tulee nykyään piste. Asiasisältökin on jotenkin herttainen, täytyy olla tunnettu henkilö tai täytyy olla vanhemmilta lupa lainaamiseen. Mutta niin kai ne nykyäänkin ovat vanhemmat ja holhoojat vastuussa alaikäisten lainoista. Lainaksi saa kerralla enemmän kuin kaksi kirjaa - jopa 60 teosta! Tämänhetkiset säännöt ovat luettavissa täällä.

2 kommenttia:

tuulis kirjoitti...

Ihania nuo vanhan ajan säännöt :D

Hehkuvainen kirjoitti...

Onpa ihanaa tekstiä :D. Minua huvitti tuo että saa vain kaksi teosta lainaan. Itse olen ainakin lähes aina päätynyt viemään useamman kuin yhden kirjan...

Muistan lukeneeni myös jotain vanhoja ohjeita jostain kirjaston kirjasta. Siinä sanottiin että jos kirjan lainaajan taloudessa on tarttuva tauti, siitä tulisi ilmoittaa kirjastovirkailijoille. :D